UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ
 • data1
  Sroda, 22 marca 2023
  data2

  Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” w 2022 roku podjął decyzję o kontynuacji działań LGD poprzez opracowanie nowego dokumentu strategicznego na lata 2023-2027.

  W tym celu pozyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach inicjatywy LEADER objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2022 na „Wsparcie przygotowawcze”. Operacja ma na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich oraz realizację planu włączenia społecznego, w szczególności przygotowania LSR. Wynikiem operacji będzie zrealizowanie i udokumentowanie planu włączenia społeczności, zgodnie z opisem procesu przygotowania LSR.

   

  Bazą do rozpoczęcia procesu przygotowania Strategii Rozwoju Lokalnego na lata 2023-2027 były doświadczenia z wdrażania poprzednich dwóch strategii, wyniki ewaluacji zewnętrznych, doświadczenia innych LGD, opinie Rady i Zarządu LGD na temat kierunków rozwoju, pozyskane ankiety od mieszkańców oraz fiszki projektowe A przede wszystkim liczne spotkania ze stowarzyszeniami, fundacjami, organizacjami nieformalnymi, przedsiębiorcami oraz przedstawicielami instytucji gminnych oraz powiatowych.

  Celem opisywanego tu procesu będzie przygotowanie dokumentu strategicznego, który będzie odpowiadał na realne potrzeby mieszkańców obszaru LGD, trafnie diagnozował lokalne zasoby i określał perspektywiczne kierunki rozwoju społeczności lokalnej.

  Kluczową kwestią jest zarządzanie procesem tworzenia LSR przy jednoczesnym zapewnieniu udziału mieszkańców w podejmowaniu strategicznych decyzji – w tym celu między innymi powołano Zespół Inicjatywny, który nadzoruje proces opracowania LSR- w skład którego wchodzą przedstawiciele gmin, organizacji i przedsiębiorców.

  W wyniku w/w działań powstał pierwszy szkic nowej strategii a w lipcu 2022 roku odbyły się spotkania we wszystkich gminach objętych LSR w celu przedyskutowania wstępnie założonego kierunku oraz wprowadzenia zmian.

  Na spotkaniu poruszono tematy:

  1. Analiza mocnych i słabych stron obszaru działania LGD „Partnerstwo na Jurze”.
  2. Analiza szans i zagrożeń obszaru działania LGD „Partnerstwo na Jurze”.
  3. Definiowanie potrzeb i problemów obszaru działania LGD " Partnerstwo na Jurze ".
  4. Określenie celów i ustalenie ich hierarchii LSR "Partnerstwo na Jurze ".
  5. Identyfikacja grup docelowych dla poszczególnych celów LSR "Partnerstwo na Jurze".

  Po naniesieniu zmian i uwag ponownie odbyły się konsultacje z przedstawicielami najistotniejszych organizacji i instytucji.

  Początkiem 2023 roku skonkretyzowane zostały założenia i kryteria dotyczące nowego LSR przez Ministerstwo. W marcu 2023 roku Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza konkurs na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętej Planem Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 i programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

  Dokument wraz z załącznikami aktualnie jest dostosowywany do w/w wytycznych i niedługo ponownie będzie konsultowany ze społeczeństwem.

  Zapraszamy do aktywnej współpracy przy tworzeniu dokumentu.

KALENDARZ WIADOMOŚCI
RokStyLutMarKwiMajCzerLipSierWrzPaźLisGru
2024230000000000
2023312542002100
2022323414649224
2021002436078229
2020237631223702
20194362851049532
201827111012411105437
201744129101385112211
201610122012210786
201522967531110055
2014005633654125
201313721111578252
2012001220022131
2011000000031100
Pokaż wszystkie wiadomości
Piątek, 04 października 2019
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze