UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ
 • data1
  Czwartek, 27 października 2022
  data2

  Zgodnie z ustawą z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835 i 1713), [zwanej dalej: ustawą] dla postępowań o przyznanie/wypłatę pomocy w ramach PROW 2014-2020 wynikają następujące ograniczenia:

  • zakaz bezpośredniego udostępniania środków finansowych lub zasobów rzeczowych pozyskanych w ramach projektu realizowanego w ramach PROW 2014-2020;
  • zakaz pośredniego udostępniania środków finansowych lub zasobów rzeczowych pozyskanych w ramach projektu realizowanego w ramach PROW 2014-2020;
  • wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022. Poz.1710)

   

  Weryfikacja powyższych zakazów jest prowadzona w oparciu o rejestr zawierający Listę osób i podmiotów, wobec których są stosowane środki udostępniony na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, pod adresem:

  https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami

  Lista zawiera oznaczenie osoby lub podmiotu, wobec których stosuje się środki, o których mowa w art.1 ustawy, wraz z rozstrzygnięciem, który z tych środków ma do nich zastosowanie.

  W przypadku, gdy zostanie stwierdzone, że wnioskodawca/beneficjent jest podmiotem, wobec którego został zastosowany środek sankcyjny, zgodnie z przywołaną na wstępie ustawą, na etapie:

  • wniosku o dofinansowanie – nastąpi odmowa przyznania pomocy;
  • wniosku o płatność – nastąpi odmowa wypłaty środków, a w przypadku, gdy część pomocy była już wypłacona, nastąpi żądanie zawrotu dotychczas wypłaconych środków, a następnie wypowiedzenie umowy.

   

  Ustawa precyzuje również zagadnienia związane z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 7 ust. 1 z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie pzp wyklucza się:

  1. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzenia 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka;
  2. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 01.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U z 2022 poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24.02.2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka;
  3. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominująca w rozumieniu art. 3 ust.1 pkt 37 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24.02.2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka.

  Należy zwrócić uwagę, że regulacja dotycząca zamówień publicznych na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy odnosi się nie tylko do podmiotów wpisanych na listę, ale również innych podmiotów powiązanych z podmiotem wpisanym na listę.

  Regulacje zawarte w art. 7 ust. 1 – 8 ustawy mają zastosowanie również do postępowania zmierzającego do udzielenia zamówienia publicznego oraz konkursów wyłączonych spod ustawy pzp, w tym do zamówień i konkursów o wartości mniejszej niż 130 000 złotych.

 • data1
  Sroda, 26 października 2022
  data2

  Szanowni Państwo,

  Informujemy, że w dniu 31 października 2022 roku biuro LGD będzie nieczynne.

  Doradztwo za ten dzień będzie prowdzone w czwartek tj. 27 pażdziernika 2022 roku w godzinach od 10:00 do 15:00.

  Za utrudnienia przepraszamy.

KALENDARZ WIADOMOŚCI
RokStyLutMarKwiMajCzerLipSierWrzPaźLisGru
2024232100000000
2023312542002100
2022323414649224
2021002436078229
2020237631223702
20194362851049532
201827111012411105437
201744129101385112211
201610122012210786
201522967531110055
2014005633654125
201313721111578252
2012001220022131
2011000000031100
Pokaż wszystkie wiadomości
Piątek, 04 października 2019
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze