UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ
 • data1
  Piątek, 11 marca 2022
  data2

  Dotyczy: Oceny Informacji Monitorujących z realizacji biznesplanu dla operacji realizowanych w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

  Zgodnie z Instrukcją wypełniania formularza Informacji Monitorującej … zamieszczoną na stronie internetowej www.prow.malopolska.pl. Beneficjenci są zobowiązani do przedstawienia wymaganych dokumentów dotyczących samozatrudnienia/zatrudnienia za okres pełnego roku liczonego od dnia dokonania płatności końcowej/płatności drugiej transzy.

  Dnia 10 września 2020 r. nastąpiła zmiana ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poprzez wprowadzenie w § 27. ust. 1aa. zapisów ,iż: Beneficjent realizuje zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1a pkt 1, w zakresie:

  1) wykonywania działalności gospodarczej,

  2) podlegania ubezpieczeniom,

  3) utrzymania miejsca pracy

  przez łącznie co najmniej 2 lata w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia, w którym upływają 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

  Samorząd Województwa stoi na stanowisku, iż Informacje Monitorujące z realizacji biznesplanu powinny zawierać dokumenty pozwalające na weryfikację regularności ponoszonych kosztów związanych z samozatrudnieniem/zatrudnieniem tj. Zaświadczenie o zgłoszeniu i okresach podlegania ubezpieczeniom społecznym – US-7 wraz z informacją o niezaleganiu w opłacaniu składek lub ZUS DRA, RCA, RSA wraz z potwierdzeniami zapłaty do ZUS. Jeżeli w ramach operacji Beneficjent zatrudnił pracownika to powinien złożyć jego umowę o pracę wraz z zakresem czynności. Przedmiotowe dokumenty należy złożyć za okres od dnia podjęcia działalności gospodarczej oraz  zgłoszenia i opłacanie składek z tego tytułu  do dnia złożenia Informacji Monitorującej…

 • data1
  Piątek, 04 marca 2022
  data2

  4 marca 2022 roku Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze” miała przyjemność czynnie uczestniczyć w Konferencji „Produkt regionalny – nasze kulinarne dziedzicowo. O sile lokalnej tożsamości”.

  Prezes LGD Jerzy Kasprzyk przedstawił prezentację na temat „Bogactwa Kulinarnego powiatu chrzanowskiego – wpis na listę produktów tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi”, a Biuro LGD zorganizowało stoisko promocyjne, na którym nie zabrakło lokalnych przysmaków takich jak Krówka Regulicka i Buchta Bolęcińska.

  Dziękujemy ZSTU z Trzebini za zaproszenie do uczestnictwa w tak wyjątkowym wydarzeniu oraz koordynację całego przedsięwzięcia.

KALENDARZ WIADOMOŚCI
RokStyLutMarKwiMajCzerLipSierWrzPaźLisGru
2024232230000000
2023312542002100
2022323414649224
2021002436078229
2020237631223702
20194362851049532
201827111012411105437
201744129101385112211
201610122012210786
201522967531110055
2014005633654125
201313721111578252
2012001220022131
2011000000031100
Pokaż wszystkie wiadomości
Piątek, 04 października 2019
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze