UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ
Wtorek, 09 marca 2021
Konsultacje społeczne zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 wdrażanej przez Lokalną Grupę Działania ,,Partnerstwo na Jurze” oraz w Lokalnych Kryteriach Wyboru Operacji
 

Konsultacje społeczne zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 wdrażanej przez Lokalną Grupę Działania ,,Partnerstwo na Jurze”
oraz w Lokalnych Kryteriach Wyboru Operacji

 W związku z potrzebą wprowadzania zmian w LSR oraz w Lokalnych Kryteriach Wyboru Operacji, Zarząd Lokalnej Grupy Działania ,,Partnerstwo na Jurze” zaprasza do zgłaszania uwag w dniach
od 10.03.2021 do 17.03.2021 roku.

Prosimy również o informację jeśli widzą Państwo potrzebę wprowadzenia zmian w innych działach dokumentów.

Uwagi można zgłaszać:

mailowo: biuro@partnerstwonajurze.pl lub

telefonicznie: 32 720 65 02

 

Zakres modyfikacji wraz z uzasadnieniami poniżej

Zapraszamy do wypełnienia ankiety:

 

STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ NA LATA 2016-2023

wdrażana przez Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo na Jurze”

Ankieta - opis zmian

LSR obecny 

LSR nowy

 

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI

Ankieta - opis zmian LKWO

Lokalne kryteria wyboru operacji realizowane przez podmioty inne niż LGD

 Lokalne kryteria wyboru operacji własnych

Piątek, 04 października 2019
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze