UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ
Piątek, 17 marca 2017
Spotkanie z przedstawicielami Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

 

W dniu 16.03.2017 roku  Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo na Jurze” zorganizowała spotkanie z przedstawicielami Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Celem spotkania było ustalenie wspólnych założeń do realizacji projektów, zakładających wsparcie osób z  grup defaworyzowanych. Jesteśmy bardzo wdzięczni przybyłym Paniom za dyskusję, poświęcony czas, pomysły oraz zaznajomienie nas z problematyką osób znajdujących się w trudnej sytuacji.

 

 

Poniedziałek, 17 lipca 2017
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze