UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ
Poniedziałek, 21 marca 2011
SPOTKANIE KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH Z GMINY CHRZANÓW

Dnia 10 marca 2011 roku w Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu odbyło się spotkanie pracowników biura LGD z paniami z kół gospodyń wiejskich z Balina, Luszowic, Płazy
i Pogorzyc. W spotkaniu uczestniczył  również  pan Jan Ryś – choreograf, folklorysta
i menedżer KGW. Spotkanie miało charakter informacyjny. Uczestnikom zostały przekazane ulotki o planowanych naborach w I półroczu 2011, tj. w zakresie:

  • Odnowy i rozwoju Wsi
  • Małych Projektów
  • Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw
  • Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej

Planowany termin naboru w ramach w/w działań to 18.04. 2011 – 09.05. 2011.

Tematem spotkania była również perspektywa współpracy pomiędzy KGW a LGD. Jedną
z propozycji było uczestnictwo w targach promocyjnych, podczas których  KGW zaprezentowałoby swoje wytwory (np. świąteczne ozdoby, lokalne potrawy itp.)

Panie zostały zaproszone na spotkanie inauguracyjne 6 kwietnia 2011 roku, które odbędzie się w sali audiowizualnej Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie przy ul. Focha 3.

Ponadto zaproponowano odbycie dalszych spotkań informacyjnych i szkoleń. Spotkania takie mają na celu poinformowanie potencjalnych beneficjentów i zachęcenie ich do składania wniosków o dofinansowanie.

Przedstawicielki KGW wykazały chęć włączenia się w przedsięwzięcia promocyjne.

Zdjęcia ze spotkania w zakładce GALERIA

 

Piątek, 04 października 2019
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze