UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ
Wtorek, 09 września 2014
Rozstrzygnięcie konkursu „Ludowe zwyczaje, obyczaje i obrzędy w powiecie chrzanowskim” zorganizowanego przez LGD „Partnerstwo na Jurze”

Na wydarzeniu kulturalnym „Chrzanolandia zaprasza na…Ziemniaczysko pod Lipowcem” rozstrzygnięto konkurs pt. „Ludowe zwyczaje, obyczaje i obrzędy w powiecie chrzanowskim”. Celem przeprowadzonego konkursu była ochrona bogactwa tradycji małopolskiej wsi, dokumentacja, archiwizacja oraz popularyzacja obyczajów, zwyczajów i obrzędów ludowych z terenu powiatu chrzanowskiego ukształtowanych przez stulecia.

Jury konkursu w składzie:

- Jerzy Kasprzyk – Prezes LGD „Partnerstwo na Jurze”, przewodniczący;
- Radosław Warzecha – Wiceprezes LGD „Partnerstwo na Jurze”;
- Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego;
- Adam Potocki – Starosta Powiatu Chrzanowskiego;
- Marek Grabski – Dyrektor Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec;
- Agnieszka Oczkowska – Kustosz Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, sekretarz.

Oceniło prezentacje obrzędów, obyczajów, zwyczajów, a także dawnych prac gospodarskich i kunsztu kulinarnego, zgłoszonych 27 Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu chrzanowskiego.

Uczestników konkursu oceniano pod kątem: zgodności przekazu z tradycją regionu, autentyczności rekwizytów, przekazu gwary, doboru stroju, ogólnego wyrazu artystycznego, techniki wykonania, waloru estetycznie wykonanych przedmiotów, smaku, pomysłowości.

Jury konkursu po wnikliwej ocenie 27 stoisk Kół Gospodyń Wiejskich  oraz w oparciu o kryteria zawarte w regulaminie  postanowiło w głosowaniu jawnym jednomyślnie przyznać 27 równorzędnych I miejsc. Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody finansowe w jednakowej wysokości: 300,00 zł.

Nagrody w konkursie członkiniom Kół Gospodyń Wiejskich wręczali Pan Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego, Pan Adam Potocki Starosta Powiatu Chrzanowskiego, Pan Jerzy Kasprzyk Prezes LGD „Partnerstwo na Jurze”, Pan Radosław Warzecha Wiceprezes LGD „Partnerstwo na Jurze”. Dodatkowo Marszałek Województwa Małopolskiego Pan Marek Sowa wręczył Paniom z Kół Gospodyń Wiejskich 300 sznurów małopolskich  korali które są pięknym i niezbędnym elementem stroju ludowego

Każde ze stoisk indywidualnie się wyróżniało i tak zostało nagrodzone za:

KGW z Babic za prezentację zwyczajów zapustnych;
KGW z Balina za przekazanie i zapoznanie odbiorców z symboliką produktów wkładanych do koszyka wielkanocnego;
KGW z Bolęcina za wplecenie archaicznych elementów obrzędów wesela (pieśń o kukułeczce) i ukazanie różnorodności odświętnego stroju krakowskiego oraz podkreślenie ważności obrzędu jakim było wesele;
KGW z Czyżówki za prezentację kwiatów wykonanych z bibuły z zastosowaniem tradycyjnych materiałów, technik oraz wzorów; 
KGW z Dulowej za prezentację rekonstrukcji zwyczaju zapustnego Suzaje, które są wyróżnikiem naszego regionu Krakowiaków Zachodnich, świadczącym o naszej tożsamości kulturowej;
KGW z Grojca za odtworzenie zwyczaju przywitania wiosny;
KGW z Gromca za przybliżenie dawnych metod pieczenia chleba i przypomnienie o jego roli w obrzędowości dorocznej jak i rodzinnej;
KGW z Jankowic za prawidłową prezentację ocepin, które stanowiły o najważniejszej treści weselnego obrzędu: zmianę stanu statusu panny młodej, jej rytualne przejście do grona mężatek;
KGW z Karniowic za przypomnienie tradycyjnych metod wytwarzania masła oraz smak serwowanego specjału;
KGW z Kwaczały za prezentacje zwyczajowego wicia wianków i estetykę ich wykonania;
KGW z Lgoty za prezentację kwiatów wykonanych z bibuły z zastosowaniem tradycyjnych materiałów, technik oraz wzorów; 
KGW z Libiąża za przybliżenie uczestnikom Ziemniaczyska czynności jaką było skubanie pierza i atmosfery jaka tej czynności towarzyszyła;
KGW z Luszowic za przypomnienie metod wykonania i kunsztu ozdób bożonarodzeniowych;
KGW z Mętkowa za prezentację jednego z najstarszych sposobów przechowywania żywności – kiszenia kapusty;
KGW z Mirowa za przypomnienie zwyczaju Ziela na Matkę Boską Zielną, dobór ziela i używanie archaicznych nazw;
KGW z Młoszowej za prezentację wielkanocnej palmy wykonanej z użyciem tradycyjnych materiałów i zastosowaniem techniki zdobniczej;
KGW z Nieporazu za prezentację wieńca dożynkowego, który jest symbolem dorobku, ciężkiej pracy rolników i stanowi wyraz hołdu oraz święta dziękczynienia społeczności wiejskiej związanego ze swoim gospodarstwem i ziemią;
KGW z Okleśnej za wygląd i smak potrawy;
KGW z Olszyn za przybliżenie piękna polskiej przyrody oraz pięknie wykonane prace hafciarskie i bibułkarskie;
KGW z Płazy za przedstawienie humorystycznej scenki przybliżającej zwyczaj wicia wianków oraz łatwy przekaz wiedzy na temat zastosowania ziół;
KGW z Pogorzyc za prezentacje i precyzyjne wykonanie ozdób bożonarodzeniowych, a w szczególności pająka;
KGW z Psar w szczególności za  dobór rekwizytów i prezentacje wyskubku – dawnej tradycyjnej pracy;
KGW z Regulic za prezentacje „jak dawniej prano” oraz przekazanie wiedzy o dawnych sprzętach użytku codziennego;
KGW z Sierszy za swobodny przekaz tradycji związanych z wypiekaniem chleba;
KGW z Wygiełzowa za pokaz obróbki wełny owczej;
KGW z Zagórza za prezentację wicia dawnej techniki tworzenia palm wielkanocnych oraz elementy występujące w palmie;
KGW z Żarek za humorystyczną prezentację scenki „młócka żniwna” i dobór autentycznych rekwizytów.

Dzięki Kołom Gospodyń Wiejskich choć na chwilę mogliśmy „przenieść się” w dawne czasy i poznać małopolskie tradycje.

Piątek, 04 października 2019
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze