UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ
Wtorek, 26 listopada 2013
VII Koncert Papieski w Mętkowie

VII Koncert Papieski poświęcony pamięci Papieża Polaka Karola Wojtyły pn. „Trudno nie wierzyć w nic” odbył się 25 listopada 2013 r. w zabytkowym, XVIII-wiecznym kościele p.w. „Matki Boskiej Częstochowskiej” w Mętkowie (przeniesionym z Niegowici), w którym w latach 1948-1949 Karol Wojtyła pełnił posługę kapłańską jako wikary parafii niegowickiej.

Wydarzenie rozpoczęła Msza Święta o godzinie 18.00, której przewodniczył i wygłosił kazanie Ksiądz doktor Jan Piwowarczyk z Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Wawrzyńca w Regulicach. Po  zakończeniu nabożeństwa  rozpoczął się przyciągający tłumy koncert zespołu muzycznego Raz Dwa Trzy, łączącego muzykę rock oraz współczesną poezję. Publiczność wspólnie zaśpiewała z Zespołem te najbardziej znane i lubiane utwory, a na zakończenie koncertu nagrodziła artystów gromkimi brawami i owacjami na stojąco.

Główną ideą przyświecającą temu wyjątkowemu przedsięwzięciu było nie tylko oddanie hołdu Janowi Pawłowi II, upowszechnienie myśli i nauczania tego Wielkiego Człowieka, ale również ochrona dziedzictwa kulturowego i historycznego, tradycji i kultury oraz działanie mające na celu podnoszenie jakości życia i rozwijanie aktywności społeczności lokalnej z obszaru objętego LSR.

W trakcie przedsięwzięcia promowano liczne szlaki turystyczne: rowerowe i piesze, lokalne oraz regionalne (Szlak Papieski, Szlak Architektury Drewnianej), a także międzynarodowe (Kraków-Morawy-Wiedeń „Greenways”), łączące się z lokalnymi szlakami rowerowymi.

Piątek, 04 października 2019
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze