UWAGA !!!
Wykryto, iż właśnie używasz przeglądarki Internet Explorer 6.
W związku z tym, iż przeglądarka ta nie spełnia podstawowych standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta należy zaktualizować ją do nowszej wersji.
Dalsze przeglądanie naszej strony przy użyciu Internet Explorer 6 będzie powodowało nieprawidłowe wyświetlanie niektórych elementów.

ZAMKNIJ
Sroda, 18 marca 2020
UWAGA!!! WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW DO DNIA 15.04.2020 ROKU!!

UWAGA!!!

Lokalna Grupa Działania ,,Partnerstwo na Jurze" informuje, że w związku z obecną sytuacja w kraju poniżej wymienione nabory wniosków zostają wydłużone do dnia 15.04.2020 roku.

Mając na uwadze powyższe zapisy, treści ogłoszeń o naborach w kwestii terminów składania wniosków są nieaktualne.
Pozostałe informacje z ogłoszeń pozostają bez zmian.

 

Nabory trwające

Termin składania wniosków: 16.03-15.04.2020 roku

 Więcej informacji:

Rozwój działalności gospodarczej

Link do ogłoszenia o naborze nr 1/2020 - http://www.partnerstwonajurze.pl/news_show_single.php?id=995

 

Infrastruktura turystyczna

Link do ogłoszenia o naborze nr 2/2020 - http://www.partnerstwonajurze.pl/news_show_single.php?id=996

 

 

 

Najbliższe planowane nabory wniosków:

Rozwój oferty czasu wolnego dla mieszkańców LSR, w tym grup defaworyzowanych, sprzyjający włączeniu społecznemu, poprzez budowę, przebudowę, rozbudowę, modernizację i wyposażenie.

Termin 02.04.2020 - 17.04.2020

Więcej informacji;

Link do ogłoszenia o naborze nr 3/2020 - http://www.partnerstwonajurze.pl/news_show_single.php?id=1000

Piątek, 04 października 2019
Europa.eu
Leader
PROW
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Działalność Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zachodnia malopolska
Facebook
ZRZESZONE GMINY
Alwernia Babice Chrzanów Libiąż Trzebinia
BIP
NEWSLETTER
Najnowsze informacje o naborach, imprezach, szkoleniach prosto na Twój e-mail.
Kroppa
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Partnerstwo Na Jurze